Jste zde: Kotle, topení > Články > TUV

TUV

Jedna z definic vysvětlujících pojem TUV by mohla být následující: Teplá užitková voda nebo-li TUV slouží k užívání, neboť ji uživatel odebere, užije a tím její existence končí.

 

TUV se dá vyrobit dvěma základními způsoby: v zásobníku nebo průtokovým ohřevem.

 

První možnost je zřejmá - TUV se ohřeje ve vnějším zdroji a poté je akumulována v nějaké nádobě, nejčastěji zásobníku. Odtud je v případě potřeby dále čerpána a využita dle požadavků. Dnešní moderní zásobníky TUV již využívají nových možností jako např. ukládání v zásobníku ve vrstvách tak, aby se nově ohřátá voda nemíchala s vodou studenou a tím došlo k zvýšení účinnosti ohřevu TUV a úspoře nákladů.

 

Druhá možnost ohřevu TUV je zmíněný průtokový ohřev. Princip tohoto ohřevu je takový, že voda protéká spletitým systémem kanálků tvořených mezideskovými prostorami (deskový výměník), kde je primárním médiem ohřívána a rovnou využívána. Tento způsob ohřevu TUV má tu nevýhodu, že k ohřátí dochází pozvolna, rozvodem TUV nejdříve odtéká neohřátá voda a až poté je k dispozici teplá užitková voda (TUV). Takto ohřívaná TUV se získává buď z kombinovaného kotle nebo z průtokového ohřívače vody (karmy), kde je TUV ohřívána přímo pomocí hořáku.

 

V případě kotle jde tedy o multifunkční zařízení, které se využívá jak k ohřevu TUV, tak i k vytápění topné soustavy.

Přiložené obrázky:
TUV vgh-01 TUV mag03-0528int02 TUV vk-vih-r-120 TUV mag03-0003int03