Jste zde: Kotle, topení > Příklady aplikací > Systém odkouření

Systém odkouření

Příklad č.1

Vodorovné odkouření, celková délka 1,8m, koleno 90°

 

Instalace systému odkouření pro kotel "turbo" s vyústěním přes obvodovou zeď na fasádu. Kotel je umístěn v blízkosti obvodové zdi, kde je možné bezpečně odvést spaliny z prostoru. Celková délka vodorovného odkouření při použití jednoho kolena 90° je 1,8m. 

...detail

Příklad č.2

Svislé odkouření vedené skrz šikmou střechu, celková délka 8m, do svislé osy odkouření zasahuje střešní trám

 

Zajištění odtahu spalin a přívodu vzduchu dvoutrubkovým systémem svislého odkouření vedeném skrz šikmou střechu. Celková délka odkouření je 8m včetně nadstřešní části. Ve svislé ose odkouření je umístěn střešní trám, který je nutné obejít. Systém by měl obsahovat i průchodku střechou pro běžné typy krytin.

...detail

Příklad č.3

3 kondenzační kotle zapojené do kaskády v kotelně. Provedení odkouření do jediné spalinové cesty na komín, šachtu.

 

Zapojení 3 kondenzačních kotlů v domovné kotelně vedle sebe do kaskády a provedení odtahu spalin tak, aby bylo využito jediné spalinové cesty a vyústění do komínového tělesa systémem komín, šachta.

...detail

Příklad č.4

Provedení odtahu spalin kondenzačního kotle ecoTEC plus do komínového tělesa nepravidelného tvaru, kde je nemožné vsazení pevné vložky

 

Provedené odtahu spalin kondenzačního kotle ecoTEC plus do komínového tělesa nepravidelného tvaru a několikrát lomeného o dostatečné světlosti. Jedinou možností je vsazení flexibilní hadice, která bude kopírovat vnitřní nerovnosti komínového tělesa. Tento systém však musí splňovat podmínky odkouření kondenzačních kotlů.

 

...detail

Příklad č.5

Vodorovné odkouření kondenzačního kotle ecoTEC plus umístěného u obvodové zdi, délka odkouření nepřesahuje 1m

 

Provedení vodorovného odkouření kondenzačního kotle ecoTEC plus s vývodem skrz obvodovou zeď na fasádu. Celková délka odkouření nepřesáhne 1m. Příklad upozorňuje na nový systém odkouření kondenzačních kotlů ecoTEC plus.

...detail