Jste zde: Kotle, topení > Články > Solární systémy

Solární systémy

Slunečními paprsky dopadne na Zem každý rok 20 000 krát více energie než spotřebujeme. Dokonce i střecha jednopatrového domu v ne příliš slunečné severní Evropě získá desetkrát více energie, než je tento dům spotřebuje na vytápění. Proto jsou solární systémy jedinečným řešením jak využít tento alternativní zdroj energie.

 
Solární systémy jsou rovnocennými partnery běžným topným systémům, ale jejich výhoda spočívá v nízkých nákladech na vytápění. Mohou být využívány také s akumulací jako podpora těchto systémů.
 
Solární systémy jsou využívány pro ohřev vody, podporu topení, případně ohřev technologické vody
 

 

Firma Vaillant dodává solární systémy ve třech různých řešeních:

 

1. Solární systémy auroSTEP jsou kompaktní systémy pro přípravu teplé užitkové vody. Jsou sestaveny v jeden celek, který je již kompletně připraven k montáži. Tyto solární systémy se skládají z bivalentního solárního zásobníku o objemu 250 l s integrovanou regulací a čerpadlovou skupinou a 2 solárních kolektorů auroSTEP. Solární systémy auroSTEP se dodávají v provedení pro vodorovnou nebo šikmou střechu. Výhodou systému je jednoduchá montáž zásobníku, který je již z výroby naplněn nemrznoucí kapalinou. Solární systémy auroSTEP jsou nenáročné na prostor, nevyžadují žádné další komponenty. Další výhodou je nízká pořizovací cena a díky využití alternativního zdroje energie zaručuje levné topení užitkové vody.


Solární systémy auroSTEP:

Kat.číslo

Označení

Cena bez DPH

0010002223

auroSTEP VSL S 250 T (pro šikmou střechu)

70 250,00 Kč

0010002224

auroSTEP VSL S 250 F (pro vodor. střechu)

70 250,00 Kč


 

 

2. Solární systémy Solar Set 1 slouží na přípravu TUV s možností úspory až 60% nákladů na přípravu TUV. Solární systémy Solar Set 1 obsahují dva deskové solární kolektory auroTHERM VFK 900. Použitím ušlechtilých materiálů bylo možné dosáhnout vysoké schopnosti absorpce slunečního záření a z toho vyplývající vysoké účinnosti zařízení. Solární systémy v základu dále obsahují kondenzační kotel VC 246/3-5 ecoTEC plus, bivalentní zásobník VIH S 300, čerpadlovou skupinu, regulátor auroMATIC 620, expanzní nádobu, základní střešní modul a další příslušenství.

 

 

 

 

Solární systémy Solar Set 1:

Kat.číslo

Označení

Cena bez DPH

20007085

Sestava Solar Set 1

126 300,00 Kč


3. Solární systémy Solar Set 2 exclusiv jsou určeny jak pro ohřev užitkové vody, tak jako podpora pro levné topení. Obsahují 8 vakuových trubicových panelů auroTHERM exclusiv VTK 550 v kombinaci s trivalentním akumulačním zásobníkem auroSTOR VPS SC 700. Zmíněné vakuové trubicové panely dokáží využít sluneční energii i v průběhu zimního období, výhodně tak zajišťují podporu vytápění nahromaděním topné vody v akumulačním zásobníku. Tím docílíme významné úspory ve spotřebě zemního plynu nebo kapalného plynu – propanu, což zaručuje moderní způsob pro levné topení.

 

Solární systémy Solar Set 2 exclusiv obsahují:
- 8x vakuový trubkový solární panel auroTHERM exclusiv VTK 550
- 4x sada úchytek pro dva solární panely auroTHERM exclusiv (pro všechny druhy krytin)
- 4x základní střešní modul pro 2 solární panely auroTHERM exclusiv
- 1x připojovací hydraulické příslušenství solárních panelů
- 1x trivalentní akumulační zásobník auroSTOR VPS SC 700
- 1x expanzní nádoba, 80 l, stacionární provedení
- 1x předřadná expanzní nádoba, 5l
- 1x hydraulická přepínací skupina
- 1x čerpadlová skupina
- 1x odvzdušňovač s uzavíracím ventilem
- 4x nemrznoucí směs, 20 l
- 1x auroMATIC 620

 

Solární systémy Solar Set 2 exclusiv:

Kat.číslo

Označení

Cena bez DPH

0010003676

Sestava Solar Set 2 exclusiv

256 700,00 Kč