Jste zde: Kotle, topení > Výrobky > Solární panely

Solární panely

 

 

I v našich zeměpisných polohách lze získat potřebné množství sluneční energie pro podporu vytápění a ohřevu TUV, kde mají solární panely velké využití. Solární panely se tak mohou stát významným zdrojem energie i pro Váš dům.
 
Jak solární panely fungují?

 

Solární panely přeměňují dopadající sluneční záření v absorbéru na teplo. Toto teplo, které solární panely akumulují v teplonosném médiu (nejčastěji nemrznoucí směs), se odvádí do výměníku. Solární panely toto teplo ve výměníku uchovávají nebo předávají k dalšímu použití – např. vytápění nebo ohřev TUV.
 
Je však potřeba zajistit, aby absorbér solárního panelu pohlcoval dostatečné množství tepla, a zároveň minimalizoval jeho tepelné ztráty. Celý systém musí být dobře izolován a solární panely musí být dostatečně odolné s dlouhou životností.
 
Pokud požadujeme celoroční odběr tepla, je dnes již nutností použít solární panely se selektivní vrstvou, případně solární panely vakuované, a to ploché či trubicové. V zimním období, kdy teploty klesají hluboko pod bod mrazu, je selektivní vrstva solárního panelu, která minimalizuje ztráty zpětným vyzařováním, nezbytná k tomu, abychom z kolektoru dokázali získat alespoň nějakou energii v období, kdy ji nejvíce potřebujeme.

 

V současné době je nabídka na trhu již tak široká, že si můžete bez problémů vybrat ty nejvhodnější solární panely pro Vaše bydlení. Firma Vaillant dodává solární panely v různých systémových řešeních, které naleznete v této sekci.