Sestavy

Sortiment sestav topných kotlů s odtahem spalin do komína, skrz obvodovou zeď
nebo střechu a kombinace nepřímotopných zásobníků, což zajišťuje i ty nejvyšší nároky na ohřev TUV.