ePoptávka certifikát 

 

 

 

Jste zde: Kotle, topení > Služby > Servisní služby

Servisní služby

Činnost servisního střediska pokrývá veškeré služby spojené se zajištěním provozu plynových zařízení Vaillant. Je k dispozici každý den včetně víkendů a svátků s působností v regionu Praha a Středočeský kraj.

 

Spouštění nových výrobků do provozu

Veškerá zařízení značky Vaillant jsou uváděna do provozu v souladu se záručními podmínkami výrobce. V určitých případech jsou proto vyžadovány revizní zprávy dotčených oborů jako plyn, elektro a komín. Proto se raději Informujte o záručních podmínkách ještě před vlastní instalací a vyhněte se zbytečným problémům, které by mohly nastat. Operátorky na našem dispečinku Vám vše ochotně vysvětlí.

 

Využijte náš objednávkový formulář zde


Servisní prohlídky

Pravidelné servisní prohlídky plynových kotlů Vaillant jsou prvním předpokladem pro bezpečný a bezporuchový provoz těchto zařízení. Proto jsou výrobcem doporučeny provádět minimálně 1 x ročně. Termíny prohlídek je možné objednat prostřednictvím našeho dispečinku a to za ceny hluboko pod doporučenými cenami stanoveným výrobcem.

 

Využijte náš objednávkový formulář zde


Záruční a pozáruční opravy

Na všechny nové výrobky značky Vaillant je poskytována prodloužená záruční lhůta 30 měsíců za předpokladu dodržení termínů výrobcem stanovených servisních prohlídek. Případné opravy jsou prováděny v co možná nejkratším čase. Tomu napomáhají také dostatečné zásoby náhradních dílů na všechny typy plynových zařízení instalovaných v České republice již od počátku a snaha výrobce zajišťovat náhradní díly i na výrobky, které byly prodávány v minulosti a již nejsou v současném prodejním sortimentu.

 

Využijte náš objednávkový formulář zde


Montáž příslušenství

Nedílnou součásti servisních služeb je montáž libovolného vhodného příslušenství k plynovým zařízením Vaillant. Instalaci je možné provést jak při uvedení výrobku do provozu, tak ji objednat i kdykoliv později. Mezi tento sortiment patří pojistné a bezpečnostní prvky, ucelený systém odkouření a regulační technika. Informujte se o všech možnostech regulace Vašeho plynového vytápění.

 

Využijte náš objednávkový formulář zde


Poradenství

V rámci servisní činnosti je možná konzultace o vhodnosti instalovaného typu zařízení a jeho možnostech ohřevu TUV, zjištění stavu současného plynového zařízení z hlediska jeho stáří a morálního zastarání, popř. návrh vhodného, nového zařízení. Tato služba je poskytována bezplatně ať již v rámci činnosti servisního technika, nebo objednané návštěvy našeho pracovníka u zákazníka.

 

Využijte náš objednávkový formulář zde