Jste zde: Kotle, topení > Akce > Pozor na změnu TPG 704 01

Pozor na změnu TPG 704 01

Dnem 1. srpna 2013 má nabýt účinnosti rozsáhlá změna TPG 70401 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

 

Změna se dotkne všech kapitol tohoto základního předpisu pro oblast domovních plynovodů, k zásadním změnám pak dojde u požadavků na umísťování spotřebičů. Nově budou specifikovány úkony, které budou muset být provedeny při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu. Bude se jednat o měření koncentrace a teploty oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách, koncentrace CO v místě instalace spotřebiče a o měření tahu komína.

 

Tyto změny reagují na stále se zvyšující počet případů otravy oxidem uhelnatým (CO) u spotřebičů v provedení B vzhledem k jejich nevhodném umístění, kde jejich provoz ohrožuje zdraví a životy osob užívajících společné prostory.