Jste zde: Kotle, topení > Výrobky > Ohřívače vody

Ohřívače vody

V dnešní době je teplá užitková voda neodmyslitelnou součástí našeho života. Téměř každá domácnost u nás má nějaký typ ohřívače vody (bojler nebo karmu).

 

Při pořizování takového ohřívače vody je třeba zvolit optimální velikost, protože nesprávně zvolená velikost ohřívače vody vede buď k nedostatku teplé vody, nebo v opačném případě k navýšení nákladů. Efektivita ohřívače vody závisí také na jeho vhodném umístění. Velké tepelné ztráty se dají minimalizovat tím, že ohřívače vody umístíte co nejblíže k místu spotřeby užitkové vody.

 

Pokud je teplá voda odebírána z více vzdálených míst, je na místě uvažovat o pořízení dalšího ohřívače vody v místě menšího odběru. Na základě měření odborníků bylo zjištěno, že při vzdálenosti ohřívače vody od místa spotřeby větším než 2 m jsou ztráty energie vyšší. Na místa s menším odběrem teplé vody, která jsou vzdálena více než 3 metry od hlavního ohřívače vody, je vhodné instalovat menší ohřívače vody s přímým ohřevem, popř. rozvod vody doplnit o vratné potrubí a zajistit tak recirkulaci.

 

Ohřívače vody je třeba udržovat stejně jako o každé jiné technické zařízení. V praxi se taková prohlídka neprovádí u více než poloviny ohřívačů vody. Zejména v oblastech s tvrdou vodou je třeba pravidelně kontrolovat vestavěnou hořčíkovou anodu sloužící ke zvýšení korozivzdornosti.  

 

Vysvětlení pojmů:


Bojler - (z anglického boiler od slova boil, vařit) typ zásobníkového ohřívače vody. Má podobu tlakové nádoby většinou stojatého typu. Zdroj tepla může být různý, např. elektřina, plyn, pára, teplá voda apod. Bojlery pracují na principu akumulace ohřáté vody. Přítok studené vody bývá upraven tak, aby nedocházelo k nežádoucímu promísení s již ohřátou vodou. Bojlery musí být vybaveny zabezpečovacím zařízením, zejména pojistným ventilem, který slouží k odvedení přetlaku z ohřívače vody. Bojlery bývají často doplněny čidlem, které automaticky řídí zapínání a vypínání ohřevu vody.

 

Karma - typ průtokového ohřívače vody. Pojmenování tohoto ohřívače vody vzniklo apelativizací, což je jazykový proces, při kterém se původní vlastní jméno stává obecným a přechází do běžné mluvy. Slovo karma vzniklo zkrácením jména Karel Macháček. To je název firmy, která toto zařízení vyráběla. Voda je v karmě ohřívána při průtoku hořícím plynem. Tyto ohřívače vody se dnes používají v domácnostech nebo tam, kde není velká spotřeba teplé vody. Někdy mohou být kombinované s plynovým kotlem pro ústřední topení. Běžné domácí karmy se instalují v blízkosti odběrních míst a při průtoku zvládají ohřívat několik litrů za minutu.

 

 

Firma TD SERVIS s.r.o. nabízí ohřívače vody různých typů a velikostí. Naši odborníci Vám rádi poradí s výběrem toho správného ohřívače vody pro Vaši provozovnu nebo domácnost.