Jste zde: Kotle, topení > Články > Odkud se bere oxid uhelnatý?

Odkud se bere oxid uhelnatý?

Nové TPG 704 01 platné od 1.8.2013 povinně zavádí u plynových spotřebičů měření oxidu uhelnatého CO. Odkud se bere a proč je pro člověka tak nebezpečný?

 

Oxid uhelnatý (Carbonmonooxid, CO) vzniká jako vedlejší produkt při hoření paliva. Je to silně jedovaný plyn, neviditelný, bez zápachu a proto takřka nezjistitelný. Prvními příznaky přítomnosti CO v okolí je obvykle bolest hlavy a nevolnost.

 

Oxid uhelnatý se váže asi 220 krát rychleji než kyslík na červené krevní barvivo hemoglobin a vzniká karbonylhemoglobin. Proto stačí velmi malá koncentrace oxidu uhelnatého a důsledkem toho se molekuly kyslíku nejsou schopny v potřebném množství dopravit k mozkovým buňkám, které bez kyslíku umírají. Vzniklá intoxikace může mít až tragické následky pro organismus a to včetně smrti.

 

Za normálních provozních podmínek v místnostech s dobře instalovanými plynovými spotřebiči a s dobrým větráním zůstává koncentrace oxidu uhelnatého pod nebezpečnou úrovní. Nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého může vzniknout za určitých podmínek:

 

- zanedbaná servisní prohlídka spotřebiče

- neodborně nainstalovaný nebo vadný spotřebič

- částečně nebo úplně ucpaný odvod spalin
- nedostatečně větraná místnost

 
Známky lehké intoxikace oxidem uhelnatým se objevují při přeměně už 10% hemoglobinu na karbonylhemoglobin. Jedná o bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupení myšlení a překrvení ve tváři.

Středně těžká hladina karbonylhemoglobinu v krvi je při 25% a projevuje se jako zmatenost, zvracení, ospalost až bezvědomí.

Těžká intoxikace je provázena při obsazení přibližně 45% hemoglobinu oxidem uhelnatým a projevuje se křečemi, bezvědomím s poruchami dechu a šokovým stavem.

U velmi těžkých a smrtelných stavů má pacient rty, tváře i jiné části těla zbarveny světle červeným odstínem. Hladina karbonylhemoglobinu v tomto případě již přesahuje 60%.

 
Nejdůležitější prevencí před otravou oxidem uhelnatým (CO) je kvalitně provedená servisní prohlídka včetně vyčištění výměníku. U spotřebičů typu B také doporučujeme do jejich blízkosti umístit hlásič oxidu uhelnatého (CO). Investice do spolehlivého hlásiče oxidu uhelnatého nejsou nijak vysoké, přitom mnoho lidí stále hazarduje se svými životy . O výhodách hlásičů jsme Vás již na našich stránkách informovali. Tento článek si můžete přečíst zde.