Jste zde: Kotle, topení > Články > Levné topení

Levné topení

Levné topení je v dnešní době velice aktuální otázkou. Již několik let rostou ceny energií a proto mnoho lidí nemile překvapily vysoké účty za topení. Firma TD SERVIS s.r.o. je specialistou na topení značky VAILLANT a díky letitým zkušenostem v oboru může zajistit levné topení i pro Vaší domácnost.

 

Levné topení nabízí výrobce tepelné techniky Vaillant v podobě kondenzačního kotle nebo levné topení s využitím sluneční energie.

 

Pokud kontaktujete firmu TD SERVIS s.r.o., odborníci Vás přesvědčí, že levné topení není nesplnitelný sen!

 


Kondenzační kotle


Kondenzační kotel je zařízení, které funguje na principu využívající části skryté tepelné energie (tzv. latentní teplo), díky tomu se účinnost kotle zvýší na více než 100%. To znamená, že kondenzační kotel umí využít a zpracovat tepelnou energii, kterou běžný kotel bez užitku vypustí.

 

Při spalování zemního plynu nebo propanu vzniká totiž určité množství vody, která spolu s oxidem uhličitým tvoří spaliny a odchází spalinovou cestou. V těchto spalinách je část skryté tepelné energie - latentní teplo. Pokud tyto spaliny ochladíme, dojde ke kondenzaci vodní páry a k následnému uvolnění tohoto tepla. V kondenzačním kotli se takto uvolněná energie pomocí výměníku využívá k předehřevu vratné vody, a tak je možné dosáhnout účinnosti vyšší jak 100%.

 

Vaillant dodává plynové kondenzační kotle pro levné topení jako závěsné a stacionární v různých provedeních rozdělených podle výkonu a požadavku na ohřev TUV.
Závěsné kotle pro levné topení nesou označení ecoTEC plus. Kotel ecoTEC plus pro levné topení má ve své nabídce i zástupce a to o úctihodném výkonu 69 kW. Je ideálním řešením pro levné topení na stavbu kaskádových kotelen. Novinkou jsou topné kotle ecoTEC plus, které jsou rozděleny podle výkonu na 12, 19, 26 a 40 kW. Kotel VUW ecoTEC plus pro levné topení o výkonu 20 kW obsahuje navíc zařízení pro ohřev užitkové vody. Výrobce udává normovanou účinnost 109%. Tím je zajištěna úspora paliva a levné topení. Topné kotle jsou konstrukčně připraveny na připojení nepřímotopného zásobníku.

 

Tabulka kondenzačních kotlů ecoTEC plus:

Kat.číslo

Označení

Výkon (kW)

Cena bez DPH

0010002746

VU 126/3-5 ecoTEC plus

12,9

36 000,00 Kč

0010002747

VU 186/3-5 ecoTEC plus

19,5

40 100,00 Kč

0010002748

VU 246/3-5 ecoTEC plus

26,0

41 100,00 Kč

0010002749

VUW 236/3-5 ecoTEC plus

20,6

44 200,00 Kč

20007087

VU 466-7 ecoTEC

47,7

 64 900,00 Kč

 

Stacionární kondenzační kotle pro levné topení VSC ecoCOMPACT jsou vlastně původní kotle ecoTEC o výkonu 21 nebo 27 kW důsledně zkomponované do jedné centrály spolu se stolitrovým zásobníkem, který odpovídá díky konstrukci vrstveného ukládání vody 150-ti až 170-ti litrovému standardnímu zásobníku, čímž je zajištěna dostatečná dodávka TUV. Tyto kotle pro levné topení dosahují účinnosti až 109% a jsou navíc nenáročné na prostor. Díky vrstvenému zásobníku se zvýšeným výkonem a vysokou účinností budete mít skutečně levné topení.

 

Tabulka kondenzačních kotlů ecoCOMPACT:

Kat.číslo

Označení

Výkon (kW)

Cena bez DPH

20007088

VSC 196-C 150 ecoCOMPACT

21,6

71 000,00 Kč

20013089

VSC 246-C 170 ecoCOMPACT

27,0

72 700,00 Kč

 

Mezi kotle pro levné topení patří stacionární kondenzační kotle s vysokým výkonem a označením VKK ecoCRAFT. Kotle pro levné topení se skládají z jednotlivých modulů, kde každý takový modul je vybaven vlastním hořákem s plynovou armaturou a ventilátorem a je zaručen provoz nezávislý na ostatních modulech. Účinnosti dosahuje až 110%. Nízká hmotnost těchto stacionárních kotlů pro levné topení je předurčuje k instalaci např. do střešních kotelen. Všechny jejich parametry jsou koncipovány jako moderní způsob pro levné topení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka kondenzačních kotlů ecoCRAFT:

Kat.číslo

Označení

Výkon (kW)

Cena bez DPH

0010002520

VKK 806 ecoCRAFT

83,5

 207 500,00 Kč

0010002521

VKK 1206 ecoCRAFT

125,0

 253 800,00 Kč

0010002522

VKK 1606 ecoCRAFT

167,0

307 500,00 Kč

0010002523

VKK 2006 ecoCRAFT

209,0

354 900,00 Kč

0010002524

VKK 2406 ecoCRAFT

251,0

405 400,00 Kč

0010002525

VKK 2806 ecoCRAFT

292,0

449 500,00 Kč

 

Využití sluneční energie


Další možností jak získat levné topení je využití sluneční energie.

 

Základem dnešní energetiky je spalování fosilních paliv. Existuje ale mnoho důvodů, proč bychom měli snižovat spotřebu těchto tradičních paliv. Mezi ně patří například jejich vyčerpatelnost; zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší vznikajícího při spalování, což přispívá k tvorbě skleníkového efektu a ovlivnění zemského klimatu.

 

Využití obnovitelných zdrojů energie je tak nejen variantou pro levné topení, ale také ekologický způsob vytápění, který šetří životní prostředí.
Sluneční energii můžeme pro levné topení využívat přímo, a to pomocí technických zařízení (pro ohřev interiéru a vody, topnou soustavu).


Možnosti využití sluneční energie

Využívat sluneční energii pro levné topení je možné dvěma způsoby: pasivně nebo aktivně.


Pro pasivní využití sluneční energie na levné topení je nutná vhodná celková dispozice stavby. To znamená umístění oken, dveří či představěné transparentní konstrukce využívající skleníkového efektu (skleníky, zimní zahrady, světlíky). 

 

K aktivnímu využívání sluneční energie pro levné topení slouží kolektory. Na trhu je k dispozici celá řada solárních kolektorů, které se dělí podle způsobu přeměny slunečního záření na fotovoltaické (výsledkem přeměny je elektrická energie) a fototermální (výsledkem přeměny je teplo).
 
Pro efektivní využití sluneční energie pro levné vytápění však nestačí tuto energii pouze zachytit, ale je nutno ji z kolektoru odvést, uchovat a vhodně zužitkovat. K tomuto účelu slouží celý systém nutný k efektivnímu využívání tepelné energie. Tento systém zahrnuje zdroj energie - kolektorové pole, transportní soustavu (potrubí, čerpadla, případně výměník), akumulátor energie, regulaci a napojení na uživatelské technologie.

 

Pokud Vás zaujala možnost využití sluneční energie pro levné topení, více informací najdete v sekci Solární panely.

 

Levné topení nabízí firma TD SERVIS s.r.o. v několika variantách, záleží už jen Vás, kterou si vyberete.