Jste zde: Kotle, topení > Příklady aplikací > Domovní kotelny

Domovní kotelny

Domovní kotelny ukazují využití tepelné techniky Vaillant i tam, kde je potřeba větších výkonů, několika kotlů zapojených do kaskády, nebo kde jsou výrazně vetší nároky na ohřev TUV.

Příklad č.1

Bytový dům, rekonstrukce stávající kotelny, výkon 260 kW, odvod spalin do komína

 

Domovní kotelny bytových domů díky své životnosti v některých případech již neyhovují stále se přísňujícím požadavkům na vytápění popř. ohřev užitkové vody. Ve většině případů se také jedná i o přestavbu z pevných paliv na některý z elologických zdrojů. 

 

...detail

Příklad č.2

Bytový dům, rekonstrukce kotelny, výkon 150 kW, odtah spalin speciálním systémem do komínového tělěsa

 

Výměna původních stacionárních kotlů za plynová zařízení splňující přísné emisní limity, s malými nároky na prostor díky přeměně části kotelny na nebytový prostor. Vzniklé umístění kotelny již nesplňuje podmínky pro instalaci kotlů s otevřenou spalovací komorou. 

 

 

 

...detail